Thursday, September 4, 2008

Pemurah (part 1)


Pemurahlah

Engkau tidak akan papa

Bersedekah selalu engkau tidak akan disia-siakan

Jadikanlah pemurah itu budaya hidupmu

Engkau akan dekat dengan Tuhan

Dengan manusia,

dengan syurga,

jauh dari neraka


Bakhil jauh dengan Tuhan

Jauh dengan manusia

Jauh dengan syurga

Dekat dengan neraka

Pemurah itu menghilangkan hangat kubur

Penaung di Mashar

Penutup aurat di akhirat

Orang Pemurah selalunya di hujung umurnya dapat hidayah

Orang bakhil walaupun ahli ibadah selalunya su'ul khatimah


~Majlis Makan Amal YKPPM~

No comments: