Sunday, January 18, 2009

Berfikirlah Sebelum Bertindak

Assalamualaikum wbt...
Akhir-akhir ini saya sering dihadapkan dengan beberapa persoalan berkaitan dengan :

1. Cinta terlarang
2. Berzina setelah mengenali teman lelaki sebulan
3. Teman lelaki sering mengajak melakukan perbuatan yang melampaui batasan adat, adab dan agama
Ada ketikanya kisah-kisah yang mereka kongsikan menggambarkan remaja dan gadis-gadis serta pemuda-pemuda ini tidak berfikir kesan perbuatan mereka sebelum melakukannya.

Maka saya ingin memberikan peringatan kepada diri dan adik-adik remaja belia yang saya kasihi lagi sayangi

Saya mulakan nasihat saya dengan surah al-Hasyr ayat 18 yang bermaksud : ” Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah! Dan hendaklah (tiap-tiap) orang memperhatikan apa yang diusahakan untuk esok (hari kiamat). Takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan”.
Orang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dengan seluruh anggota badannya. Ketakutan yang mendalam terhadap Allah swt dapat menghindarkan diri kita dari terjerumus ke dalam perbuatan yang jijik dan jelek.

Firman Allah swt dalam surah ali-Imran:30 yang bermaksud, "Pada hari itu ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan (ke hadapannya), begitu (juga) kejahatan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh; dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (seksa)-Nya. Dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambaNya".

Firman Allah swt dalam al-Hashr:18 yang bermaksud, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Alah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".
Bagaimanakah mengelakkan diri dari melakukan dosa dan noda walaupun yang mengajak kita melakukannya adalah orang yang paling kita cintai?

Analisalah kebaikan dan keburukan setiap perbuatan kita terutamanya perkara yang besar dan penting sebelum ia dilakukan – Natijah baik dan buruk yang disenaraikan dapat membantu kita mengambil keputusan dengan lebih tepat. Dengan cara ini kita akan mendapati tindakan yang diambil akan membawa kesejahteraan kepada diri kita dan orang lain.

Tambahan pula, setiap kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Oleh itu berhati-hatilah supaya perbuatan jahat kita tidak menjadi beban yang berat sepanjang kehidupan kita didunia dan akhirat.

Menurut iman Al-Ghazali, cara untuk meneliti diri sendiri dan amalan kita terbahagi kepada dua cara iaitu :

Meneliti amalan sebelum dimulakan – Kalau sudah jelas bahawa amalan yang kita lakukan memang ditujukan kepada Allah swt semata-mata, maka hendaklah amalan itu diteruskan sehingga berjaya. Sebaliknya jika amalan itu dilakukan bukan kerana Allah swt semata-mata, kita mestilah merasa malu dan menghentikan amalan yang jelek itu serta merta.

Meneliti amalan ketika sedang melaksanakannya – Manakala ketika melaksanakan sesuatu amalan yang baik, hendaklah ia diteliti sebaik mungkin dari sudut pelaksanaan. Ia mestilah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan sempurna.

Jadi, kesimpulannya ialah berhati-hatilah sebelum melakukan sesuatu. Kaji baik buruk serta kesan setiap perbuatan kita sebelum melangkah lebih jauh.
~Roha Hassan~

No comments: