Friday, February 8, 2008

Saya Dan JIM

Terlibat dengan sebuah Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) bernama Pertubuhan Jamaah Islah Malaysia (JIM) adalah satu pilihan. Saya menyintai dan menyukai apa yang saya lakukan sepanjang masa bersama JIM. Terutamya konsep “Amar Maaruf, Nahi Mungkar” yang kami amalkan. Motto JIM adalah bersama Islam Membina Masyarakat.

Saya mendapat motivasi untuk terlibat dengan kerja-kerja amar maaruf nahi mungkar melalui ayat-ayat al-Quran dan hadis, antaranya ;

Ayat Allah yang mengiktiraf manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, ”(Dan ingatlah) semasa Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ”Sesungguhya aku akan menjadikan di bumi, khalifah.” Di dalam kitab al-Asas fi al-Tafsir, Said Hawa berkata, ”(Khalifah) ialah Nabi Adam dan zuriat-zuriatnya.”

Ayat Allah yang menjelaskan tanggungjawab pengislahan. Antaranya dalam surah Huud ayat 88 “…Dan aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) pembaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepadaNyalah aku kembali

Hadis yang berkaitan dengan tanggungjawab kepimpinan yang menjadi amanah setiap manusia, antaranya :

Sabda RasuluLah saw: ”Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Imam itu pemimpin, bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya, bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Wanita itu pemimpin dalam rumahtangganya, dan bertanggungjawab tentang kepemimpinannya. Khadam itu pemimpin bagi harta majikannya, bertanggungjawab tentang kepemimpinannya.” (Bukhari dan Muslim)

Hadis lain pula menyebut tentang akibat yang akan menimpa seluruh umat manusia apabila kemaksiatan melata di atas muka bumi.

“Wahai Rasulullah saw apakah kami akan binasa juga sedangkan ada di antara kami orang-orang yang masih berbuat baik?. Rasulullah saw menjawab : ‘Ya, apabila telah melata kejahatan’ (Hadis riwayat Muslim)

No comments: